Saksbehandlers rutiner og ansvar

Saksbehandlers rutiner og ansvar

Saksbehandlers ansvar:
 • Registrere og skrive saksframlegg
 • Lage og sende ut partsbrev (melding om vedtak fra fanen Behandlinger) NB! Husk melding til revisjon og økonomiavd. på aktuelle saker.
 • Følge opp vedtaket (fra fanen Vedtak)
 • Melde arkivsaken ferdig.

Saken skal registreres etter oppskrift på intranettet (teskjeoppskrift).

Disposisjon på saksframlegget:
Disposisjonen skal anvendes på følgende måte etter fastsatt mal:

I Rådmannens innstilling.

 • Ulike alternativer skisserespunktvis. Innstillingen starter alltid med en setning der det tydelig går fram hvilket utvalg som sluttbehandler saken: eks: ”Kommunestyret vedtar at …”
 • Virkningsdato.
 • Saker med budsjettmessige konsekvenser. Her må innstillingen vise dekningsmåte.

II Dokumenter i saken: Oversikt over alle dokumenter arkivsaken.

 • Dokumenter vedlagt: De dokumenter som saksbehandler velger å legge som vedlegg til saksframlegget. Disse blir automatisk med ut til medlemmene.

III Saksopplysninger:

 • objektiv
 • Bakgrunn
 • Problemanalyse

IV Vurdering:

 • Subjektiv
 • Logiske argumenter
 • Ulike alternativ nummereres
 • Drøfting for og imot alternativene

V Miljømessig vurdering.

--------

Etter at innstilling og saksframlegg er ferdigskrevet:

 • Lagre journalposten uten ferdigstilling (status R).
 • Send journalposten med saksframlegget på godkjenningsrunde til fagsjef og rådmann.
 • Rådmannen skal ha saker fortløpende for godkjenning og underskrift.

Kommer saken inn etter fristen, blir den først med på neste møte i utvalget.

NB! Vedlegg til saksframlegg: Vær kritisk til bruk av vedlegg i en utvalgssak. Ta kun med det som er relevant for saken / begrens mest mulig!