Etatsjefer og rådmannens rutiner og ansvar

Etatsjefens og rådmannens rutiner og ansvar

Etatsjefens ansvar:

Kontrollere og evt. godkjenne saksframlegget m/registreringer –

  • er saksframlegget skrevet i henhold til rutinene? (overskrift, innstilling m/evt. budsjettmessige aspekter, saksframstilling)
  • er det påført riktige utvalg?

NB! Dersom etatsjefen også er saksbehandler - se: Saksbehandlers ansvar.

Rådmannens ansvar:

Kontrollere og evt. godkjenne saksframlegget m/registreringer–

  • er saksframlegget skrevet i henhold til rutinene? (overskrift, innstilling m/evt. budsjettmessige aspekter, saksframstilling)
  • er det påført riktige utvalg?
  • Når alt er godkjent og klart, påfør status KL (klar for behandling) på saksframlegget (fanen Behandlinger, klikk på hammeren til venstre for saksframlegget, velg Rediger, endre behandlingsstatus fra RE til KL.

Effektuering av vedtak: Ansvarlig: Rådmannen eller den som bemyndiges.