?> Politiattester / Rutiner / Arkivplan - Flatanger Kommune - håndbok for saksbehandling og arkivering 2019 / Flatanger kommune / IKA Trøndelag / Arkivplan - Arkivplan
Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politiattester

Politiattester

Rutiner politiattest

Lovene og forskriftene som styrer om vi har lov til å arkivere politiattestene er forskjellige innenfor de ulike arbeidsområdene. Når det gjelder journalføringsplikten så går arkivforskriften foran alle andre lover så vi skal dokumentere (journalføre) at vi har mottatt politiattest.

Leder er ansvarlig for å sjekke at politiattesten er ”tilfredsstillende” før vedkommende blir ansatt. For å dokumentere at leder faktisk har sett politiattesten fortsetter vi med å bruke skjema ”Kvittering på mottatt politiattest”. 

Da det er ulike krav til bevaring og makulering av politiattestene må oversikten i tabellen nedenfor følges.

Arbeidsområde

Rutiner

Hjemmel

Merknad

Skoler, SFO og kulturskolen

Gjelder også støttekontakter eller andre som utfører en oppgave for kommunen

Leder fyller ut skjema ”Kvittering på mottatt politiattest”. Skjemaet journalføres i personalmappa.

Opplæringslovens § 10-9 og

Forskrift til opplæringsloven § 15-2,

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§10-9

http://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§15-2

Barnehager

Gjelder også støttekontakter eller andre som utfører en oppgave for kommunen

Leder fyller ut skjema ”Kvittering på mottatt politiattest”. Skjemaet journalføres i personalmappa.

Barnehagelovens § 19

og

Forskrift om politiattest i barnehager § 7

http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§19

http://lovdata.no/forskrift/2015-11-11-1285/§7

Helsepersonell

Gjelder også støttekontakter eller andre som utfører en oppgave for kommunen

Leder fyller ut skjema ”Kvittering på mottatt politiattest”. Skjemaet journalføres i personalmappa.

Helsepersonellovens § 20a

Oppbevaring av politiattest for helsepersonell.pdf 161,84 kB

       
       

 

 

 

 

Laster...