Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Disiplinærsaker

Følgende saker defineres som disiplinærsaker, ikke uttømmende liste:

  • Akan-saker
  • Tyveri
  • Underslag
  • Illojalitet mot arbeidsplassen
  • Mobbing/trakassering av medarbeider/ansatt

Saker nevnt ovenfor kan føre til advarsel, avskjed og suspensjon.

Alle disiplinærsaker skal legges i emnearkivet (saksarkivet) og ikke på personalmappen. Blir saken lagt på personalmappen vil den følge vedkommende hele ansettelsestiden.

Selve saken skal ikke slettes ifra journal og arkiv, saken bevares i emnearkivet uten kassasjon.

NB: Fører disiplinærsaken til oppsigelse skal oppsigelsen arkiveres legges på personalmappa. Da skal personalmappa vise grunnen til oppsigelsen.

Det er opprettet en egen tilgangskode i ePhorte som heter D (disiplinærsaker). Følgende roller/stillinger har tilgang til kode D:

  • Organisasjonssjef 
  • Personalleder
  • Virksomhetsleder kun på egne saker(ved behov på tidligere saker)
  • Avdelingsleder kun på egne saker ved behov (tidligere saker ved behov)
  • Arkivleder + 1 arkivmedarbeider

Opprettelse av sak i ePhorte:

Tittel: Sak: Oppfølging arbeidsforhold ansatt - Navn

Arkivdel: Emne1

Fane "Ansvarlig tilgang": Tilgangskode D - med hjemmel "Off.l. § 13, jfr. Fvl. § 13, 1. ledd nr 1"

Fane "Klassering": Prinsipp - K-kode fagklasse/fellesklasse bokmål

Ordningsverdi: 407

Laster...