Arkivplan.no

Arkivplan - Flatanger Kommune - håndbok for saksbehandling og arkivering 2019

Velkommen til Flatanger kommunes arkivplan.

Arkivplanen er under utarbeiding. Arkivplanen skal fungere som en administrativ håndbok for kommunen.

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i kommunen. Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene.

Arkivplanen skal sikre at Flatanger kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6:

"Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vere ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Arkivplanen skal gjenspeile de faktiske forhold i kommunen og vil være i kontinuerlig endring

Snarveier for saksbehandlere:

Saksbehandlers arkivansvar

Saksbehandlers ansvar/rutiner ved inngående og utgående post

Saksbehandlers ansvar/rutiner ved møte- og utvalgsbehandling

Saksbehandlers ansvar for å avslutte saker

Etatsjefens og rådmannens ansvar ved møte og utvalgsbehandling

Leders ansvar