Arkivplan.no

§ 13.

  Utskriftsvennlig versjon

Loven får ikke anvendelse på dokumenter som er opprettet eller utferdiget av eller som er innkommet til eller lagt fram for et offentlig organ før lovens ikrafttredelse.