Arkivplan.no

§ 12.

  Utskriftsvennlig versjon

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Han kan bestemme at loven skal tre i kraft etter hvert på nærmere angitte forvaltningsområder.