Arkivplan.no

§ 7. Offentlighet på grunn av den tid som er gått m m

  Utskriftsvennlig versjon

Kongen kan treffe avgjørelse om at dokument som går inn under § 6, skal være offentlig når det på grunn av den forløpne tid eller av andre årsaker er åpenbart at de hensyn som har begrunnet unntak fra offentlighet, ikke lenger er til stede.

Er sakens dokumenter innlevert til offentlig arkiv, treffes avgjørelsen av dettes sjef.

Endret ved lov 11 juni 1982 nr. 47.