Arkivplan.no

§ 5a. Unntak for opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt

  Utskriftsvennlig versjon

Opplysninger som er undergitt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov er unntatt fra offentlighet.

Dokumentet for øvrig er offentlig, når ikke disse delene alene gir et åpenbart misvisende bilde av innholdet eller de unntatte opplysninger utgjør den vesentligste del av dokumentets innhold. Dokument påført lovlig beskyttelsesgrad kan unntas i sin helhet.

Tilføyd ved lov 11 juni 1982 nr. 47.