Arkivplan.no

§ 4. Utsatt offentlighet i særlige tilfelle

  Utskriftsvennlig versjon

Vedkommende forvaltningsorgan kan bestemme at det i en bestemt sak først skal gjelde offentlighet fra et senere tidspunkt i saksforberedelsen enn hva som følger av § 3, såfremt de da foreliggende dokumenter antas å gi et direkte misvisende bilde av saken og at offentlighet derfor kan skade åpenbare samfunnsmessige eller private interesser.

Endret ved lov 11 juni 1982 nr. 47.